Aðalfagmenn ehf. hafa yfir að ráða fjölda iðnaðarmanna 

 Hjá okkur starfa málarar, múrarar, píparar, rafvirkjar og smiðir

og við tökum að okkur fjölbreytt verkefni.

Meðal þess sem við tökum að okkur er málun (úti og inni), þakmálun, múrviðgerðir, flísalagnir, flotun, gluggaskipti, glerskipti, inndælingar,
steypuinndælingar, lekaþétting, steining, svalaviðgerðir, tröppuviðgerðir, þakskipti, þakviðgerðir, gluggaviðgerðir og skipta um þakrennur.